Báo Phí Bảo Hiểm

 • VBIUP gói bạc

  Thời gian trễ từ 60-119 phút

  200.000 VNĐ

  Thời gian trễ từ 120-179 phút

  350.000 VNĐ

  Thời gian trễ trên 180 phút

  700.000 VNĐ

  Hủy chuyến bay

  Có bảo hiểm

  Quay đầu đáp sân bay khác

  Có bảo hiểm

  Hành lý đến trễ

  Có bảo hiểm

 • VBIUP gói vàng

  Thời gian trễ từ 60-119 phút

  300.000 VNĐ

  Thời gian trễ từ 120-179 phút

  600.000 VNĐ

  Thời gian trễ trên 180 phút

  1.200.000 VNĐ

  Hủy chuyến bay

  Có bảo hiểm

  Quay đầu đáp sân bay khác

  Có bảo hiểm

  Hành lý đến trễ

  Có bảo hiểm

 • VBIUP gói kim cương

  Thời gian trễ từ 60-119 phút

  450.000 VNĐ

  Thời gian trễ từ 120-179 phút

  800.000 VNĐ

  Thời gian trễ trên 180 phút

  1.600.000 VNĐ

  Hủy chuyến bay

  Có bảo hiểm

  Quay đầu đáp sân bay khác

  Có bảo hiểm

  Hành lý đến trễ

  Có bảo hiểm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hi, Mr.Nam! em là Thùy Chi, chuyên gia tư vấn bảo hiểm Eroscare
Nếu cần trợ giúp, vui lòng bấm nút yêu cầu gọi lại.